vedligehold


Vedligeholdelse

 

Lejere

Er du lejer af din bolig, står Miljø-Bo for vedligeholdelse af boligen jf. lejekontraktens bestemmelser

 

Ejere

Er du ejer af din bolig står du selv for vedligeholdelse af boligen.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på hvad der er vedtaget omkring husets udvendige fremtoning og hvad vi i øvrigt må foretage os uden at bestyrelse og kommunens tekniske forvaltning skal spørges.

 

Vinduer/Vindfang

Holdes i hvid, farve: nn

 

Murværk

Må ikke males

 

Antenner

Der må opsættes en parabolantenne i baghaven. Disken øvre højde må ikke overstige  1,80 meters højde. Disken må ikke monteres på huset.

 

Hegn

Der må opsættes hegn i baghave på max 1,80 meters højde.

Vær opmærksom for regler vedr. hegn/skel.

Der må ikke opsættes hegn i forhave uden bestyrelsens godkendelse.

Det hegn der efter godkendelse må opsættes i forhave er et pileflet hegn, model Shanghai. Det fås i højderne 100, 140 og 180 cm. alle 120 bredt. Hegnet fås i de fleste trævarecentre herunder de lokale og større kæder som Silvan/Stark.

Se modellen her

Der må ikke opsættes hegn i skel, uden bestyrelsens godkendelse.

 

Brændeovne

Der må efter ansøgning til bestyrelsen opsættes brændeovne i enderækkehusene.

Bemærk at skorstensfejeren skal godkende installationen efter opsætning.

 

Postkasser

De oprindelige hvide postkasser er ikke længere i produktion. Ny postkasse skal holdes så den passer ind i bebyggelsen og  ikke "springer i øjnene" ved syn langs skurene.

Spørg bestyrelsen hvis du er i tvivl.

 

Udendørs lampe på husene

De oprindelige lamper er ikke længere i produktion. Ny lampe skal holdes så den passer ind i bebyggelsen og  ikke "springer i øjnene" ved syn langs husene.

Spørg bestyrelsen hvis du er i tvivl

 

Fællesarealerne

Fællesarealerne er vores alle sammens, som vi alle har en forpligtigelse til at vedligeholde.

Fællesarbejdsdagen er hver år, lige inden Sankt Hans, alle har mødepligt til denne dag.

1. HHG betaler for deltagelse på fællesarbejdsdagen, med en måneds kontingentfrihed i december, pr. husstand.

2. Mindst en fra husstanden skal møde op på fællesarbejdsdagen, og hjælpe med forskønnelse af fællesarealerne. Min 4 timer.

3. Man må ikke sende en substitut, det skal være ved personligt fremmøde.

4. Personen skal være over 15 år for at udløse en kontingentfrihed.

5. Det er bestyrelsen som egenrådigt bestemmer om man har deltaget eller ej.

6. Arbejde med fællesarealerne før fællesarbejdsdagen, kan forekomme. Aftales med bestyrelsen.